Соёл уралиг 20 may 2021 284

​Бордоһон хүгшөө   

© фото: Яндекс.Дзен

НЕНЕЦ ХЭЛЭН

Бордоһон хүгшөө                 Лукерия ВАЛЕЙ

Урса гэрыемнай, нюки-оройень хобхолхоо һанаһандал саһа бордоһон газаа эхилбэ. Урса гэр соо дулаахан, һанаа зобохо юумэн үгы.

- Яахашьегүйбди. Урса гэрнай хамгаалха. Хододоо иимэ байгаа, - гэжэ үбгэд хөөрэлдэнэ.

- Бордоһон хүгшөө юундэ уурлашооб? Гэртэмнай муу һанаатай хүн үгы аабза?

- Үгы, үгы! – гэлдэбэ хүүгэд.

- Бордоһон хүгшөө, маниие шалгаһанай хэрэггүй. Бидэ хоорондоо эбтэй, һайн һанаатай зомди. Оронууднайшье эбтэй. Ягель ногооншье хабартаа һайнаар ургадаг. Һайн зугаа зугаалһаар байтарнай, ууртай салшаатай Бордоһон хүгшөө номгорон аалидаба. Бидэндэ үнэншөө гээшэл даа.

Ород хэлэндэ автор оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ

Фото: Яндекс.Дзен