Соёл уралиг 24 may 2021 551

Буряадай Лудуб Очиров Уласхоорондын мүрысөөндэ түрүүлбэ

С.С. Прокофьевой нэрэмжэтэ залуу хүгжэм найруулагшадай уласхоорондын мүрысөөндэ тэрэ I шатын лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртэбэ

С.С. Прокофьевой нэрэмжэтэ залуу хүгжэм найруулагшадай уласхоорондын мүрысөөн Челябинск хотодо онлайн аргаар эмхидхэгдээ. Энэ хэмжээ ябуулгада Лудуб Очиров уласаа эрхимээр түлөөлжэ, I шатын лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртөө. «Произведения для симфонического оркестра» гэһэн номинацида симфоническа оркестртэй морин хуурай тоглолто хүгжэмшэн мүрысөөндэ дурадхаа. Хүтэлбэрилэгшэнь – Ородой Холбоото Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Людмила Ивановна Абашеева юм.

Энэ найруулгаяа Лудуб Очиров соёл, уралигай колледжын байгуулагдаһаар 90 жэлэй ойдо болон буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй таһагай байгуулагдаһаар 50 жэлэй ойдо зорюулагдаһан тоглолтодо олоной һонорто дурадхаһан байна.  

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман