Соёл уралиг 27 may 2021 177

​Индира   

© фото: pixabay.com

ОСЕТИН ХЭЛЭН

Индира                                 Земфира БЗЫКОВА

Минии дүү Индира

Миил хойноһоом дахана,

Али олон асуудал табижа,

Амар заяа үзүүлнэгүй.

Наран һара хоёрой

Алиниинь эгээл хэрэгтэйб,

Мүшэдые тооложо барахаар гү,

Һолонго дээрэ гарамаар гү?

Жабар Үбгэн бэлэгээ

Хаана нюугаад байдаг бэ,

Сэсэгүүд үбэлдөө үрэһэеэ

Хаана хадагалаад байдаг бэ?

Хүбүүд яахадаа

Наншалдаха дуратайб,

Хүнүүдэй хамар яахадаа

Хүйтэнэй сагта улайнаб?

Хашартай болоош гэнэгүйб,

Хамаг асуудалдань харюусанаб.

Һонюуша дүүхэй Индирам

Һайн басаган юм даа.

Ород хэлэндэ Наталья Куличенко оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ

Фото: pixabay.com