Соёл уралиг 2 jun 2021 261

​Зүгын тоһо   

© фото: pixabay.com

РУТУЛ ХЭЛЭН

Зүгын тоһо                       Асият СУЛЕЙМАНОВА

Зун нажарай сагта

Зүгынүүд тоһо суглуулдаг,

Сэсэгһээ сэсэгтэ ниидэн,

Сэбэр тоһо суглуулдаг.

Хоолойшни үбдөө гү,

Ханяада хүрэхөө һанаа гүш –

Зүгын тоһо хүртэ даа,

Зүгтөө һайн болохолши.

Түхэреэн жэлдэ

Зүгын тоһо туһатай,

Зүгынүүд, һайн даа гээд,

Зүнтэйхэн баярые хүргэе.

Ород хэлэндэ автор оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ

Фото: pixabay.com