Соёл уралиг 15 jun 2021 371

​«Широка страна моя родная» гэһэн мэдээжэ дуунда Усть-Ордын Буряадай тойрогто клип буулгагдаа

© фото: Орда-инфо

Совет үеын мэдээжэ «Широка страна моя родная» гэһэн дуунда Усть-Ордынский һууринда клип буулгагдаа. Дуу, хатарай «Степные напевы» гэһэн гүрэнэй ансамблиин дуушад онсо маягаар мэдээжэ дуу гүйсэдхөө.

Усть-Ордынский һууринда, дасанай дэбисхэртэ, байгаалиин мэдээжэ газарнуудта буулгабари хэгдээ. Зүжэгшэд ондо ондоо яһатанай заншалта хубсаһа үмдэжэ, үгэнүүдые хубилган шэнээр дуулаа.

Фото: Орда-инфо