Соёл уралиг 29 jun 2021 735

​«Хүгжэмэй баялиг» - Буряадай композиторнуудай тоглолто

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Буряад Уласай соёл, уралигай колледж байгуулагдаһаар, 90 жэлэйнгээ ойе угтана. Энэ ойн баярта болон Буряадай композиторнуудай, нэрлэбэл, С.С. Манжигеевэй, А.А. Андреевэй, В.А. Усовичай, Б.О. Цырендашиевай, Ю.И. Ирдынеевэй, Б.Б. Ямпиловай ойн баярта зорюулан, «Хүгжэмэй баялиг» гэһэн онлайн тоглолто олоной анхаралда дурадхаба.

Буряад Уласай соёлой сайд Соелма Дагаевагай тэмдэглэһээр, уласай соёл хүгжөөлгэдэ Буряадай хүгжэм найруулагшад туһа хүргэнэ.

Соёл, уралигай колледжын оюутад, дүүргэгшэд, багшанар, зохёохы бүлэгүүд, Б.Ямпиловай нэрэмжэтэ хүүгэдэй уралигай һургуулиин скрипачуудай ансамбль болон Буряад Уласай Үндэһэтэнэй оркестр тоглолтодо хабаадана.

Концерт хараха гэбэл, соёл, уралигай колледжын ютуб-каналда  https://youtu.be/vf0fDxtfQjQ гэһэн хаягаар харахаар.

 

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман