Соёл уралиг 29 jul 2021 680

​Танилсагты: «Zoya»!

Буряадһаа гарбалтай аад, мүнөө Германида ажаһуудаг уран зурааша Зоя Голетц хубиингаа үзэсхэлэн түрэл нютагтаа түрүүшынхиеэ эмхидхэнэ. Ц. Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ энэ хэмжээ ябуулга августын 5-да эхилхэ юм.

Баргажанай аймагай Улан һууринда Зоя Голетц түрэһэн намтартай. Буряадай Уласай багшанарай колледжын дэргэдэ уран зурагай мэргэжэл тэрэ шудалһан байна. Удаань һуралсалаа Зүүн Сибириин гүрэнэй соёлой институдта үргэлжэлүүлээ.

Regina Lange ба Magdalena Schimpf гэһэн һургуулинуудта уран һайханай практика гаража, дээдэ гарай мэргэжэлтэй боломсоороо, Германи нүүжэ ошоһон юм. Олон тоото уласхоорондын үзэсхэлэнгүүдтэ эдэбхитэйгээр хабаадажа, мэдээжэ болонхой. Жэшээлбэл, Зояын бүтээлнүүдтэй Берлин, Прага, Мадрид хотонуудай ажаһуугшад болон айлшад дүтөөр танилсаа бэлэй.

Германиин Тюринги гэһэн газарай уран зураашадай эблэлэй гэшүүнээр 2014 ондо томилогдоо. Мүнөө Зоя Голетц һургуулида уран зурагай болон керамикын багшаар хүдэлнэ. Мүн Арадай дээдэ һургуулида лекци уншана.

Буряадай харагшадай урда 23 бүтээлнүүд дурадхагдаха.

Автор: Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ