Соёл уралиг 25 oct 2021 74

​Хүүгэдэй ёохорой фестиваль Агын Буряадай тойрогто үнгэргэгдөө

© фото: Анна Огородник

Агын Буряадай тойрогто хүүгэдэй ёохорой фестиваль эмхидхэгдээ. Тус хэмжээ ябуулгада һургуулинуудай, хүүгэдэй соёл уралигай һургуулинуудай 17 зохёохы бүлэгүүд хабаадаа. 260-һаа дээшэ хабаадагшад наһанай гурбан бүлэгтэ анханай болон мүнөө үедэ тааруулагдаһан ёохорнуудые хатараа.

Үбэр Байгалай хизаарай буряад соёл хүгжөөлгын түбэй захирал Сэсэн Норполовагай хэлэһээр, жэлһээ жэлдэ ажаһуугшад энэ хэмжээ ябуулгада эдэбхитэй хабаадалсана.

- Хэмжээ ябуулгын онлайн аргаар эмхидхэгдээшье һаа, хабаадагшад һайн бэлэдхэл хэһэн байна. Энэ хэмжээ ябуулгада үхибүүдэй эдэбхитэй хабаададагынь һайшаалтай, юундэб гэхэдэ, тэдэндэ багаһаань үндэһэн соёлдоо, заншалнуудтаа һонирхол түрүүлхэ шухала ха юм, - гэжэ Сэсэг Норполова хэлэбэ.

Жюриин гэшүүдэй бүридэлдэ «Амар сайн» театрай режиссёр Баира Аюрова, А. Арсалановай нэрэмжэтэ хүүгэдэй соёл уралигай һургуулиин багша Саран Тудубдоржиева, Агын аймагай соёлой болон амаралгын түбэй захирал Марина Дылгырова гэгшэд ороһон байна.

Источник: aginskoe.ru

Фото: Анна Огородник