Соёл уралиг 2 mar 2023 369

Дунда һургуулинуудай ба хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй хоорондо буряад зүжэгэй конкурс болобо

«Онтохоной ороноор аяншалга» гэһэн фестиваль-мүрысөөн «Үльгэр» театрай тайзан дээрэ үнгэргэгдөө.  

Улаан-Үдын Захиргаанай Болбосоролой хорооной дэмжэлгээр үнгэргэгдэһэн энэ конкурсдо хотын хүүгэдэй сэсэрлигүүд, дунда һургуулинууд, нэмэлтэ болбосоролой эмхинүүд хабаадаба. Мүнөө жэл 37 эмхиһээ мэдүүлгэнүүд ороһон байна. Тэдэнэйнь ёһоор, 43 зүжэг харуулагдажа, буряад хэлэеэ мэдэхэ 300-гаад үхибүүд тэдээндэнь наадаа.     

Хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрай артистнууд хүүгэдэй бэлдэһэн хэдэн зүжэгтэ хабаадалсаа гэбэл, Аполлон Тороевой «Ажалша тоншуул» гэһэн онтохоной удхаар «Тэрэнги» гэһэн театральна бүлгэмэй  (хүүгэдэй «Номина» сэсэрлиг) бэлдэһэн зүжэг; мүн лэ Аполлон Тороевой «Хулгайша шаазгай» гэһэн онтохоной үндэһөөр «Этигэл» гэһэн театральна студиин (Хүүгэдэй урлалай 8-дахи һургуули) табиһан зүжэг; «Шандагад» гэһэн театральна бүлгэмэй (29-дэхи Буряад гимнази) «Оодон хилар шандаган» гэһэн буряад арадай онтохоной удхаар найруулагдаһан театральна поэмэ.        

- Ургажа ябаһан улаан бургааһадай зүжэглэн наадахые, буряадаараа дуугархые ехэл хужарлажа харааб. Түрэлхи хэлэеэ алдахагүй, үхибүүдтээ мартуулхагүй гээшэ мүнөө үедэ нилээд шухала асуудал болоод байна ха юм. Тиимэһээ энэшье конкурс буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ гэһэн зорилготойгоор, мүн Буряад Уласай 100 жэлэй ойдо дашарамдуулан үнгэргэнэбди. Дүнгүүдынь «Сагаан һарын уулзалгын баяр» гэһэн найрай үеэр соносхогдохо, - гэжэ Хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Эрдэни Жалцанов тэмдэглэнэ.