Соёл уралиг 29 mar 2023 549

Үхибүүдэй буряад хэлэн дээрэ табиһан зүжэг Монгол орондо болоһон фестивальда эрхимүүдэй тоодо оробо

Улаан-Үдэ хотын 4-дэхи дунда һургуулиин дэргэдэхи театр «Агууехэ сайн зам дээрэ» гэһэн уласхоорондын ехэ нааданай дипломант болоо.  

© фото: minkultrb.ru

Һургуулиин эдир зүжэгшэд ба «Родник» гэһэн хүүгэдэй түбэй багша Дарима Найданова «Театр» гэһэн шэглэлээр 3-дахи һуури эзэлбэ. Тус фестивальда үхибүүд буряад уран зураашан Александра Сахаровскаягай бүтээлнүүдэй үндэһэн дэрээ «Амидырһан зураг» (Оживающая картина) гэһэн зүжэглэмэл наада дурадхаһан байна.

«Амидырһан зураг» хадаа «Гэсэр» үльгэрэй удхаар бүтээгдэһэн ажал юм гэжэ һануулая. РСФСР-эй, Буряадай АССР-эй арадай уран зураашан, Буряадай АССР-эй Гүрэнэй шангай лауреат Александра Никитична Сахаровскаягай бүтээлнүүд дэлхэй дүүрэн мэдээжэ юм. Гэбэшье тэрэнэй нэрэ дурдахада, нэн түрүүн «Гэсэр» үльгэрэй хоёр боти ном толгойдо ороодхидог. Энэ номой шэмэглэл дээрэ Александра Никитична 1985 ондо хүдэлһэн байна.  

4-дэхи һургуулиин дэргэдэхи «Һайн һанаанай театр» хоёр жэлэй туршада туршалгын гуримаар буряад хэлэн дээрэ ажалаа ябуулна. Тиигэжэ 2022 оной октябрь соо «Амидырһан зураг» гэһэн зүжэг тайзан дээрэ бэелүүлһэн байна. Монгол орондо хүртэһэн шагналынь тус театрай элдэб хэмжээнэй мүрысөөнүүдтэ хабаадажа туйлаһан дүрбэдэхи амжалта болобо.    

Фото: minkultrb.ru