Ниигэм 15 jul 2021 291

​Эдир зураашад – Санкт-Петербургда

Хүүгэдэй урлалай һургуулиин гурбан уран зураашад Елена Образцовагай нэрэмжэтэ хүгжэмэй академиин үүсхэһэн бүхэроссиин урилдаанда шалгараад, Санкт-Петербург уригдаба.

Табан шэглэлээр эмхидхэгдэдэг бүхэроссиин урилдаанда бүхы Ород гүрэнэй 1500 гаран үхибүүд хабаадаһан байна. Хяагтын аймагай түлөөлэгшэд “Уран зураг” гэһэн шэглэлээр амжалта туйлаба. Вероника Аюшеева 1-дэхи шатын дипломоор шагнагдаа. 2-дохи шатын диплом Элина Чойжилова абаа. Полина Парыгина тусхай шанда хүртөө гээд хэлэлтэй.

Уран зурагай багша Елена Варнавскаягай шабинар финальна шатада ошожо, һонирхолтой олон тоото хэмжээ ябуулгануудта хабаадаһан байна. Эмхидхэгшэд амаралгын программа элбэгээр бэлдээ. Мүн хэмжээ ябуулгын үедэ эдир хүгжэмшэд, зураашад, дуушад өөрын бэлиг шадабарияа харуулаа. Жэшээлбэл, зураашад суута Ботаническа саадай дэргэдэ болоһон пленэртэ эдэбхитэйгээр оролсоо. Залуушуултай хамта мэдээжэ уран зураашаад хүдэлөө. Түгэсхэлдэнь Санкт-Петербург хотын һүлдэ болохо барай дүрэнүүд шэмэглэгдээ.

Шангуудта хүртэһэн эдиршүүл баяртай гэртээ бусаба гээшэ.

“Кяхтинские вести” сонинһоо