Ниигэм 18 aug 2021 327

​Буддын шажантанай заншалта Сангха Буряадай хонишодто хүндэлэлэй тэмдэгүүдые барюулха

© фото: Буддын шажантанай заншалта Сангха

Ородой Холбоото Уласай Буддын шажантанай заншалта Сангха хонишодто хүндэлэлэй тэмдэгүүдые барюулжа эхилээ. «1000 мянгатан» гэһэн хүндэлэлэй тэмдэгтэ «Ниигэмэй хонин һүрэг» гэһэн программада хабаадаһан хонишод хүртэхэ. 1000-һаа дээшэ хонидые үсхэжэ, программын шэнэ хабаадагшадта тарааһан хүнүүд урмашуулагдаха юм. Сэлэнгын аймагай Ноёхон нютагай Эдуард Доржиев эгээл түрүүн шагнагдаха.

- Эдуард Доржиев хадаа «Ниигэмэй хонин һүрэг» гэһэн программада тон түрүүшын хабаадагшадай нэгэн. 2014 онһоо 2020 он болотор программаар хүртэһэн 500 эхэ хонидһоо 1400 хурьга тарааһан байна. Энэнь бүхыдөө 7 000 000 түхэригэй болоо, - гэжэ Буддын шажантанай заншалта Сангхада тэмдэглээ.

Хүндэлэлэй хүрэл тэмдэг Ивалгын дасанай «Эрхим Дархан» мастерскойдо Чимит багша Доржиевай хүтэлбэри доро бүтээгдээ. 

Фото: Буддын шажантанай заншалта Сангха