Ниигэм 14 sep 2021 171

​Буряад Уласта түймэрэй аюултай онсо гурим болюулагдаба

© фото: pixabay.com

Буряад Уласта түймэрэй онсо аюултай гурим болюулагдаһан тухай Засагай газарай захирамжа сентябриин 13-да абтаһан байна. Улас доторнай һүүлэй үедэ түймэрнүүдэй гараха ушарай бага болоһонһоо иимэ шиидхэбэри абтаа. Энээн тухай Буряад Уласай ойн ажахы дуулгаһан байна.

Түймэрэй аюултай онсо гурим Буряадта апрелиин 1-һээ эхилһэн юм. 2021 ондо уласай хэмжээндэ түймэрэй аюултай онсо байдал нэгэшье дахин оруулагдаагүй гээ тэмдэглэлтэй. 

Фото: pixabay.com