Ниигэм 14 sep 2021 250

​Буряадай Тарбагатай аймагта поликлиникын барилга декабрь һарада түгэсэхэ

© фото: Буряад Уласай барилгын яаман

Буряад Уласай Тарбагатай аймагай түбтэ поликлиникэ 2020 ондо баригдажа эхилээ. Тиигэжэ байгша оной декабрь һарада барилгын ажал дүүрэхэ юм.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников ехэ заһабарилгын хүтэлбэриин дарга Анатолий Урбановтай хамта хэгдэжэ байһан ажал шалгаһан байна.

 - Поликлиникын байшан бэлэн шахуу болоо. Барилга ябуулжа байһан эмхи ажалаа эршэдүүлжэ, октябриин 15 болотор бүхы бог шорой арилгажа, шэрдэлгэ-будалгын ажал эхилхэ ёһотой, - гэжэ сайд тэмдэглэбэ.

Үдэрэй туршада 200 үбшэнтэндэ эмнэлгын туһа хүргэхөөр аргатай поликлиникын барилга «Буряад Уласай газар дэбисхэрэй хүгжэлтэ» гэһэн гүрэнэй программаар ябуулагдана гээд тэмдэглэлтэй. 

Источник: Буряад Уласай барилгын яаман

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман