Спорт 28 nov 2018 780

​​Абарга багша

Буряадай тамиршад универсальна тулалдаагаар дэлхэйн чемпионадта ялас гэмэ амжалта туйлаһан байна. Даша Жамбалов нэгэдэхи һуурида гараа. Анастасия Балаганская хоёр хүрэл медаль абаа.

Заншалта ёһоороо дэл­хэйн мүрысөөн Калужска можын Медынь хотодо үнгэргэгдөө. 35 гүрэнэй 179 хүн түрүү һуури эзэл­хын түлөө тулалдаа.

Буряадтахи УФСИН-ай албатан Анастасия Балаганская хоёр дахин шангай гурбадахи һуури эзэлээ. Тэрэ классическа болон лайт программада шалгарһан байна.

Буряадай багшанарай колледжын багша Даша Жамбалов дэлхэйн чемпи­оной нэрэ зэргэдэ хүртөө. Тэрэ дүрбэн уулзалгада илалта туйлажа, 60 кило­грамм хүрэтэр шэгнүүртэ шалгараа.

Даша Жамбалов ха­даа багшанарай колледж 2016 ондо дүүргэжэ, 18- 20 наһатай тамиршадай дунда хоёр дахин дэлхэйн чемпион юм. 2018 ондо ехэшүүлэй дунда Европын чемпион болоһон байна. 

Автор: Борис БАЛДАНОВ