Спорт 28 dec 2018 2769

​​Тамир Галановта нютагаархидынь гэр бэлэглээ

Арад зон нэгэдэхэдээ, хүсэ ехэтэй гэжэ хэжэнгээрхид үшөө да­хин гэршэлбэ. Боксоор гүрэнэйнгөө суглуулагдамал командын гэшүүн Тамир Галановта нютагаархидынь 3 сая гаран түхэриг суглуулжа, суута тамиршаниие Буряадай ниислэл Улаан-Үдэдэ гоё гэртэй болгобо.

Хэжэнгын аха үеын тамиршад, олзын хэрэг эрхилэгшэд Мэргэн Бал­данов болон Радна Рампилов ню­тагаархидтаа хандажа, туһалхыень уряалһан юм. Тиигэжэ 80-яад хүн арга шадалаараа хубитаяа оруулжа, горитойхон мүнгэ суглуулһан байна.

Тиигэжэ Шэнэ жэлэй бэлэг бо­лохо болбосон түхэлтэй гэр байрын түлхюур һаяхана шэнэ эзэндэнь ба­рюулагдаа.

“Тамиршанай дүрөө дээрээ байха саг богони гэжэ бидэ һайн мэдэнэб­ди. Илалтануудай, соло дуудалгын һүүлээр тамиршан заримдаа гансаа­раа үлэшэдэг гэжэ баһа ойлгонобди, - гэжэ Мэргэн Балданов Радна Рампи­лов хоёр хэлэнэ һэн. – Манай Тамир – онсо тамиршан. Буряадай боксшье хүгжэжэ байна. Хэзээ, ямар сагта хэ­дэн шэгнүүртэ хахад-финалда ню­тагаархид, бүри хүршэ һууринуудай хүбүүд тулалдажа байгаа юм!”.

Тамир Галанов боксоор 4 дахин гүрэнэйнгөө абарга болоһон гэжэ һануулая. Гадна 2011 ондо Турциин Анкарада боксоор Европын чемпи­онадта мүнгэн медаль, 2017 ондо Германиин Гамбургда дэлхэйн чем­пионадта хүрэл медаль, сэрэгэй ал­батанай дунда дэлхэйн чемпионад­та мүнгэн медаль шүүһэн, оюутадай дунда Европын Кубогта хүртэһэн юм.

Энхэ НОРБОЕВОЙ гэрэл зурагууд