Спорт 26 apr 2019 2176

​​Европо түбидэ – түрүү зэргэдэ

Сумо-барилдаашад суурхаба

Хоёрдохи жэлээ Буряадай тамиршад Европын чемпионадта шалгарна. Энэ удаа манай сумо-барилдаашад зургаан медаль абажашадаа. Мүнөө жэлэй мүрысөөн Эстониин ниислэл Таллин хотодо үнгэргэгдөө. Наһанай илгаагаар хубаарилагдаһан гурбан бүлэгтэ тулалдахаяа 350 тамиршан суглараа.

21 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда хоёр буряад хүбүүд финалда уулзаа. Аюр Дондуков Тимур Мункуевые дохё сооһоо түлхижэ гаргаад, Европын чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэжэ шадаа. Энэл наһанай бүлэгтэ Эрдэм Цыренжапов III һуури эзэлээ.

23 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда Буряадай тамиршад гурбан медаль абаа. Александр Банзаракцаев Ородой үшөө нэгэ тамиршан Игнатий Абдула-заде гэһэн тамиршанда шүүгдэжэ, II һуури эзэлээ. Сангади Ульзетуев өөрын шэгнүүртэ III һуури абаа. Аха захатанай дунда дохё дээрэ гараһан Эрдэм Цыренжапов команда мүрысөөндэ хүрэл медальда хүртөө. Тус мүрысөөнэй удаа Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ хэн орохоб гэжэ мэдэгдээ. Тэдэ Гонолулуда 2019 оной сентябрь һарада болохо дэлхэйн чемпионадта хабаадаха эрхэдэ хүртөө.

Александр АФАНАСЬЕВАЙ гэрэл зураг

Автор: Борис БАЛДАНОВ