Спорт 29 apr 2019 1884

​Буряадай эдир шатаршан Эрдэм Хубукшанов Ородой Холбоото Уласай чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэбэ

Үхибүүдэй дунда шатар наадаар Ородой чемпионат заншалта ёһоороо Сочи хотодо Хара далайн эрьедэ апрель һарада болодог гээшэ. Мүнөө жэлэй мүрысөөндэ хабаадаха эрхэдэ Буряадай 6 шатаршан хүртөө. Тэдээн сооһоо ялас гэмэ амжалта Эрдэм Хубукшанов туйлаһан байна.


13 наһа хүрөөдүй шатаршадай дунда Эрдэм абажа боломоор 9 очкогой 8 очко абаад, чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэбэ. Хара-сагаан хюлгын саана Буряадай эдир шатаршан нэгэшье дахин шүүгдээгүй. Адли очкотой хоёр уулзалга дүүргэһэн.

Иигэжэ Эрдэм Хубукшанов Буряадай спортын түүхэдэ оробо. Үшөө хэншье манай уласһаа хүүгэдэй дунда шатараар Ородой чемпион болоогүй байгаа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ