Спорт 14 jun 2019 1590

​​Хоёр дахин гурбадахи

Һаяын үдэрнүүдтэ уласхоорондын гроссмейстер боложо шадаһан Жамсаран Цыдыпов Казань хотодо үнгэргэгдэһэн Татарстан Ула­сай мэдээжэ шатарай һоригшо Рашид Нежметдиновэй мүнхэ ду­расхаалай мүрысөөндэ хоёр дахин III һуури эзэлээ.

Ородой Кубогта хүртэхын түлөө тэмсээнэй нэгэ шата - түргэн ша­тарай мүрысөөн эмхидхэгдээ. Эндэ 150 хүн хабаадаһан байна. Түрүүлжэ гараһан Испаниин Вальехо Понс Франсиско 9 очко абаа. Үшөө дүрбэн шатаршан, тэрэ тоодо Жамсаран Цы­дыпов 8,5 очкотойгоор наадануудаа түгэсөө. Нэмэлтэ тоололгын удаа Буряадай шатаршан хүрэл медальда хүртөө гэжэ тодороо. Тюмень хотын Максим Чигаев II һуурида гараа.

Классическа шатарай мүры- сөөндэ 8 гүрэнэй болон Ородой 30 можо нютагай 179 хүн хабаадаһан байна. Аяар 8 хүн 7 очко абажа шадаа. Энэ ушарта нэмэлтэ тоололго болодог гээшэ. Жамсаран Цыдыпов шангай III һуури эзэлээ гэжэ элирээ. Московско можын Алексей Сарана болон Пензенскэ можын Дмитрий Кокарев Буряадай шатаршанай урда ороо.

Автор: Борис БАЛДАНОВ