Спорт 27 feb 2020 818

​Уласхоорондын хэмжээндэ даам наадалгаар Буряад Уласай мүрысөөндэ түрүү даамшад шалгарһан байна

Л.Замбалаева наадана

Уласхоорондын хэмжээндэ даам наадалгаар Буряад Уласай мүрысөөндэ түрүү даамшад шалгарһан байна.

Уласхоорондын даам хадаа 100 клеткэтэй хюлгэ дээрэ болодог - өөрын онсо дүримүүдтэй юм. Шанга гэгшын тулалдаануудта Ярууна, Хэжэнгэ, Загарай, Түнхэн аймагуудай болон Улаан-Үдэ хотын тамиршад хабаадалсаа. Гадна Эрхүү можын айлшад наадаа.

Долоон шатын удаа адли очконуудые БГУ-гай эрдэмтэн Александр Урбаханов болон Эрхүү хотын Максим Овсянников абажа, мүрысөөгөө түгэсхөө. Нэмэлтэ коэффициент тоолоһоной удаа эрдэмтэн чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө гэжэ элирүүлэгдээ.

Мүн III һуури эзэлхын түлөө баһа шанга тулалдаан болоһон байна. Эндэ Улаан-Үдын Евгений Ненастьев хүрэл медаль абаа.

Спортын мастер Людмила Замбалаева эхэнэрнүүдэй дунда I һуури эзэлээ. Хэжэнгэһээ гарбалтай Ринчима Бадмацыренова болон Яруунын Любовь Гомбоева гэгшэд шангай һууринуудта гараа.

Мүрысөөнэй ахамад шүүгшэ Владимир Талхановай мэдүүлһээр, энэ үдэрнүүдтэ ород даам наадалгаар мүрысөөн болохо аад, болзорынь хойшолуулагдаа. Шалтагааниинь хадаа һүжэрһэн ханяаданай үбшэн болоно.

Даам наадалгын федерациин гэрэл зураг 

Автор: Борис БАЛДАНОВ