Спорт 23 jan 2020 1096

​​Стальвира Оршуш бэлэдхэл гарана

Италиин Рим хотодо «Маттео Пелликоне» гэжэ нэрэтэй барилдаагаар Уласхоорондын мүрысөөндэ Буряадай тамиршан Стальвира Оршуш шангай III һуури эзэлээ.

2020 ондо бүхэдэлхэйн барилдаанай нэгэдэлэй (UWW) гуримаар оройдоол хоёр мүрысөөн рейтинговэ гэжэ тоологдоно. Тэрэ тоодо Рим хотодо болодог тулалдаанууд оруулагдаа.

Эхэнэрнүүдэй дунда Стальвира Оршуш 55 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ барилдаа. Тус шэгнүүртэ оройдоол дүрбэн тамиршан хабаадаа. Тиимэһээ хүн бүхэн бэе бэетэеэ барилдаа. Стальвира Украинын хоёр тамиршаниие илажа гараа, Беларусь Уласай Ванеса Колодзинскаяда шүүгдээ. Хэды тиигэбэшье III һуури эзэлээ. Эндэ Беларуссиин түлөөлэгшэ түрүүлээ. 

Анна Огороднигой гэрэл зураг

Автор: Борис БАЛДАНОВ