Спорт 2 dec 2019 1043

​​Буряадай тхэквондистнууд дэлхэйн кубогта хоёр алтан медальда хүртөө

Байгша оной ноябриин 27-һоо декабриин 1 болотор Беларусь уласай Минск хотодо тхэквондогоор (ИТФ) дэлхэйн кубок үнгэрөө. Тус мүрысөөндэ Буряадай тамиршад үндэр амжалта туйлаа.

Буряад Уласай тамирай түбэй бэлдхэлэй Александр Бодров болон олимпиин халаанай уласай тамирай һургуулиин Никита Борисов гэгшэд дэлхэйн хэмжээнэй мүрысөөнэй алтан медальда хүртөө.

Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг