Спорт 18 nov 2019 1177

​​Боксоор Ородой Холбоото Уласай чемпионадта Буряадай тамиршан Георгий Кушиташвили мүнгэн медальда хүртэбэ

Боксоор Ородой Холбоото Уласай чемпионат Самара хотодо үнгэргэгдһэн байна. Тус мүрысөөндэ Буряадай тамиршан Георгий Кушиташвили хоёрдохи һуури эзэлжэ, мүнгэн медальда хүртөө.

81 кг хүрэтэр хэмжүүртэ тулалдаһан “арһан бээлэйн” эзэн «Илалтада шармайһанай түлөө» гэһэн тусхай шанда хүртөө гээд тэмдэглэтэй.

Гүрэнэй чемпионадта шалгарһан тамиршад Ородой Холбоото Уласай суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаа.