Спорт 15 nov 2019 1714

​Буряад уласта​ сүлөөтэ барилдаагаар Ородой Холбоото Уласай чемпионадта бэлэдхэл эхилээ

2020 оной апрель һарада Улаан-Үдэдэ сүлөөтэ барилдаагаар Ородой Холбоото Уласай чемпионат эмхидхэгдэхэ.

Гүрэнэй хэмжээнэй тамирай хэмжээ ябуулга бюджетһээ, тиихэдэ олзын хэрэг эрхилэгшэд мүнгэ һомолхо. Буряад Уласай Засагай газарта «Забайкальское горнорудное предприятие» гэһэн эмхитэй хэлсээ баталһан байна. тус бүлгэмэй захиралнуудай зүблэл тамирай мүрысөөндэ бэлэдхэлдэ 5,5 сая түхэриг һомолхо тухай найдуулаа.

Сүлөөтэ барилдаагаар гүрэнэй чемпионат Буряад уласта хоёр дахин үнгэргэгдэһэн түүхэтэй. Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаманда тэмдэглэһэнэй ёһоор, мүрысөөн үндэр хэмжээндэ эмхидхэгдэхэ ёһотой.

Анна Огороднигой гэрэл зураг