Спорт 8 nov 2019 1073

​​Эдиршүүл шалгараа

Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ Улаан-Үдэдэ эдиршүүлэй дунда һур харбалгаар Сибириин болон Алас Дурнын федеральна тойрогуудай нэгэдэмэл чемпионат үнгэрөө. Буряадай тамиршад эндэ 17 медальда хүртөө.

Буряадай ниислэлдэ 251 хүн мүрысөөндэ хабаадаа гээд хэлэлтэй. Тэдэн наһанай илгаагаар хоёр бүлэг байгуулан, түрүү һуури эзэлхын түлөө тэмсээ.

1999-2001 онуудта түрэһэн харбагшадай дунда Буряадай тамиршад 5 алтан медаль абаа. Классическа түхэлэй һур харбалгаар хубиин тоосоондо Санжи Халудоров, Туяна Базарова гэгшэд түрүүлжэ гараа. Командын мүрысөөндэ басагад шалгараа. Чемпионой түлөө Туяна Базарова, Аюна Манханова болон Елена Ванчикова гэгшэд харбаа.

Блочно аргаар һур харбагшадай дунда тамиршаднай гансал командын тоосоондо түрүүлжэ гараа. Дамби Ганжуров, Сергей Шёнхоров, Зоригто Ли, Лхама Жабон, Софья Мансурова болон Сарана Лумбунова гэгшэд алтан медальнуудта хүртөө.

2002-2005 онуудай тамиршадай дунда Буряадай түлөөлэгшэд хубиин тоосоондо хоёр алтан медаль абаа. Михаил Муруев болон Сергей Болдохонов гэгшэд түрүүлжэ гараа.

Энэ мүрысөөгөөр һур харбагшад үбэлэйнгөө халааниие эхилһэн байна. 2019-2020 онуудай халаанда эдиршүүлэй дунда гол мүрысөөн хадаа Ородой чемпионат болоно. Тэрэнь февраль һарада болохоор хараалагдана.

Автор: Борис БАЛДАНОВ