Спорт 28 may 2020 1008

​Буряадай даамшад нүүрhэшэдэй баярта хабаадаа

© фото: pixabay.com

Буряадай даамшад Кузбассай байгуулагдаһаар 300 жэлэй ойн баярай хэмжээ ябуулгануудта хабаадаһан байна. Нээмэл мүрысөөндэ тэдэ хоёр медальда хүртөө. 

Эмхидхэгшэдэй мэдээсэһээр, Ородой 22 можо, хизаарай 200 гаран хүн мүрысөөндэ онлайн аргаар хабаадаа.

Анжелика Шарастепанова

Борис Балдановай гэрэл зураг

Аха аймагай Сорогой интернатһургуулиин 9-дэхи классай шаби Анжелика Шарастепанова 17 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда шангай II һуури эзэлээ. 9 шатын удаа тэрэ 6 очко абаа. Энэ наһанай бүлэгтэ Москвагай даамшан түрүүлээ, Ханты-Мансийск хотын түлөөлэгшэ III һуурида гараа.

Владимир Еланов

Борис Балдановай гэрэл зураг

Кабанск аймагай мэдээжэ һоригшо, тамиршан Владимир Еланов ехэшүүлэй дунда шалгараа. 9 шатын һүүлээр Буряадай даамшан Саха-Яхадай Уласай тамиршантай адли 7 очко абаа. Нэмэлтэ тоололго хэһэнэй удаа тэрэ чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. 

Гэртээ һуулгын гуримай үедэ Владимир Еланов ехэ эдэбхитэй ажал ябуулжа байнхай. Үхибүүдые һорихоһоо гадна тэрэ онлайн аргаар хоёр мүрысөө эмхидхэжэ, бүхы уласайнгаа түрүү тамиршадые суглуулаа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: pixabay.com