Спорт 21 jul 2020 514

Ородой Кубогто мүнгэн медаль манай тамиршан абаа

Буряадай тамиршан, спортын мастер Яна Енина сагаалса буудалгаар Ородой Кубогта мүнгэн медаль абаба.

Москвагай можын “Лисья нора” гэһэн буудалгын комплексдо энэ мүрысөөн үнгэрөө.
Буугай сэмгэнэй бага хэмжээнтэй пистоледээр буудалгада эхэнэрнүүдэй дунда Москва хотын Ева-Мария Бурлакова түрүүшын һуури эзэлээ. Хоёрдохи һуурида Буряадай тамиршан Яна Енина гараа. Гурбадахи шанда мүн лэ Москва хотын түлөөлэгшэ Галина Орловская хүртөө.

Мүнгэн медальда хүртэһэн тамиршаниие Александр Степанов бэрхээр һорино. Шабинарынь энэ үбэл үнгэргэгдэһэн Ородой чемпионадта микс аргаар буудалгада эрхимлэһэн байна. Үшөө тиихэдэ, Яна Енина 2018 ондо Аргентинада үнгэргэгдэһэн эдиршүүлэй Олимпиин наадануудта сагаалса буудалгаар хоёрдохи һуури эзэлһэн габьяатай. Энэ үндэр амжалтынгаа түлөө Буряад орондоо болбосон түхэлтэй гэр абаха хэрэгтэ  2,2 миллион түхэригөөр шагнагдаһан юм.

  

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: vk.com