Спорт 5 aug 2020 445

​ СYМО БАРИЛДААНҺАА СYЛӨӨЛЭГДӨӨ

Энэ удаа Монголой ёокодзун Какурю М.Ананд болон Хакухо М.Даваадорж хоёр мүрысөөнэй туршада бэеэ гэмтээжэ, урилдаанһаа гараа. Хэрбэеэ нэгэдэхинь оройдоол хоёрдохи үдэртөө урилдаанһаа сүлөөлэгдөө hаань, харин хоёрдохинь 13 үдэрэй туршада тулалдажа ябаа.

17 Маэгасира Тэрунофудзи Г.Ган-Эрдэнэ гурбан жэлэй урдахана озэки гэһэн нэрэ зэргэ зүүжэ ябаа һэн. Тэрэ мүнөө урилдаанай һүүлшын үдэр Сэкивака Митакэуми гэһэн барилдаашаниие диилэжэ гарахадаа, Императорай Кубогта хүртэбэ гээшэ.

2016 ондо энэ урилдаанай 5-дахи үдэр Г.Ган-Эрдэнэ ээм мүрөө гэмтээжэ, дээдын зэргэдэ хүртэжэ шадаагүй. Элдэб үбшэнэй һүжэрһэнһөө боложо, тэрэ хэдэн жэлэй туршада һорилгоёо орхиһон байжа, мүнөө дахинаа барилдаандаа бусаба ха юм.

Автор: Булат БАДМАЕВ