Спорт 22 sep 2020 475

​​Буряад Уласта һээр шаалгаар шэнэ чемпион элирээ

Янгаажанай дасан нээлгын баяр ёһололдо эмхидхэгдэһэн һээр шаалгаар мүрысөөндэ Хэжэнгэ аймагай Загаһата нютагай Чингис Анзанов Гран-при шанда хүртэбэ. Энэ мүрысөөндэ хабаадаһан 47 бүхэшүүлэй дунда тэрэ түрүүлээ. Буряад Уласай тамирай шэнэ үндэһэн зүйлөөр залуу хүбүүн 2017 онһоо бэеэ һорино гэжэ мэдээжэ. Мүрысөөнэй түгэсхэлэй шатада һээр шаалгаар Буряадай түрүүшын чемпион Жалсып Манзаров тэмээнэй һээр хухалжа шадаагүй, харин Чингис Анзанов шандааһатай байһанаа гэршэлээ.