Спорт 28 sep 2020 619

Буряад Уласай барилдааша басагадай амжалта

Дүрэ буляалдалгын барилдаагаар эхэнэрнүүдэй дунда Ород Уласай чемпионат эдэ амаралтын үдэрнүүдтэ Казань хотодо үнгэрбэ.

Буряад Уласаа түлѳѳлжэ ошоhон Ульяна Тукуренова, Вероника Чумикова хоёр чемпионуудай нэрэ зэргэдэ хүртэбэ. Мария Кузнецова, Ирина Ологонова хоёр мүнгэн медальда хүртѳѳ. Евгения Захарченко гурбадахи hуури эзэлбэ.

72 кг. хүрэтэр жэгнүүртэ Евгения Захарченко хүрэл медальда хүртэжэ, Буряадай суглуулагдамал командадаа мүрысѳѳнэй түрүүшын медаль асараа.

57 кг. жэгнүүртэ түгэсхэлэй шатада Буряад Уласай тамиршад Вероника Чумикова Ирина Ологонова хоёр уулзаа. Шанга барилдаан болобошье, Вероника Чумикова 5:3 тоотойгоор Ирина Ологоновае диилэжэ, алтан медаль абаа.

Удаадахи 65 кг. хүрэтэр жэгнүүртэ чемпионай нэрэ зэргын түлѳѳ Буряадай хоёр басагад тэмсэбэ. Ульяна Тукуренова Мария Кузнецова хоёр үни удаан барилдажа, 1:1 тоотойгоор барилдаагаа дүүргээ. Мүрысѳѳнэй судьянууд хамта зүбшэн хэлсэжэ, Ульяна Тукуреновада түрүүшын hуури олгуулаа.

 

Фото: egov-buryatia.ru/minsport