Спорт 2 nov 2020 416

Ородой Холбоото Уласай чемпион - Буряадай тамиршан Дулма Лумбунова

Боксоор Ородой Холбоото Уласай чемпионой нэрэ зэргэдэ Буряадай Дулма Лумбунова хүртэбэ

Ульяновск хотодо мүрысөөн боложо, 81 килограммhаа дээшэ шэгнүүртэ Буряад Уласай түлөөлэгшэ Дулма Лумбунова Красноярск хотын тамиршан Александра Дмитриевае диилэжэ, чемпион болобо. Энэ баярта ушараар тамиршаниие олон хүн үнэн зүрхэнһөөнь амаршална, тэдэнэй тоодо, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов. 

Урааа! Ородой Холбоото Уласай чемпиониие угтагты! Ура!», - гээд Алексей Цыденов интернет сүлжээндэ бэшээ.

Энэл мүрысөөндэ 81 кг шэгнүүрһээ дээшэ бүлэгтэ хүрэл медальда Юлия Арефьева хүртэбэ.
Буряад ороной үшөө нэгэ тамиршан Дарима Сандакова 69 кг хүрэтэр шэгнүүртэ мүнгэн медальда хүртөө. Манай басаган түгэсхэлэй уулзалгада Европын болон Бүхэдэлхэйн мүрысөөнүүдтэ нэгэнтэ бэшэ амжалта туйлаһан Саадат Далгатовада диилдэжэ, хоёрдохи һуури эзэлээ. 
75 кг хүрэтэр шэгнүүртэ Буряадай суглуулагдамал командын спортсмен Елена Гапешина гурбадахи һуури эзэлжэ, хүрэл медальда хүртэбэ.

Фото: yandex.ru