Спорт 13 nov 2020 469

​Буряадай боксёрнууд Ородой чемпионадта бэлдэнэ

© фото: Владимир Ширапов

Ноябриин 27-до Оренбург хотодо эрэшүүлэй дунда Ородой чемпионат эхиеэ абахань. Арбан үдэрэй хугасаада үргэлжэлхэ мүрысөөндэ бэлдэжэ байһан Буряадай тамиршад амжалтатайгаар бүхэроссиин мүрысөөндэ хабаадаа.

Краснодарска хизаарай Анапа хотодо болоһон “А” классай бүхэроссиин мүрысөөн Ород гүрэнэй Герой Виктор Омельковай дурасхаалда зорюулагдаа. Тус мүрысөөндэ 12 можо хизаарнуудай тамиршад хабаадаһан байна.

64 килограммай шэгнүүртэ Доржо Дахаев Краснодар болон Геленджик хотонуудай түлөөлэгшэдые шүүжэ, чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Улаан-Үдэ хотодо тээмэндэ болоһон Алас Дурна зүгэй федеральна тойрогой чемпионадта Доржо түрүүлээ һэн гээд һануулая.

52 килограммда Баир Батлаев шангай хоёрдохи һуурида гараа. Баир ринг дээрэ хоёр уулзалга үнгэргэжэ, Краснодарай Михаил Прокопьевые илажа гараад, финальна уулүалгада Элиста хотын Богдан Ильзитиновта шүүгдээ.

81 килограммай шэгнүүртэ Олег Елизаров хүрэл медаляар шагнагдаа. Калининград хотын түлөөлэгшые илалта туйлаа. Хахад финалай уулзалгада Олег Мурманска можын Мончегорск хотын тамиршан Павел Ивановто шүүгдэжэ, гурбадахи һуури эзэлһэн байна.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Владимир Ширапов