Спорт 17 nov 2020 239

​Буряадай тамиршан Олимпиин абаргын шанда хүртөө

Омск хотодо үнгэрэгдэһэн бүхэроссиин мүрысөөндэ Буряадай тамиршан Батор Гомбоев түрүү һуурида гараа.

Олимпиин абарга, дэлхэйн болон Европын чемпион Алексей Тищенко шангуудта хүртэхын түлөө Омск хото Ородой 16 можо хизаарнуудай түлөөлэгшэд ерээ.

Мүрысөөнэй 52 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Батор Гомбоев Буряадай тамиршад сооһоо эгээл ехэ амжалта туйлаа. Алтайн хизаарай болон Тюмениин можын тамиршадые илажа, Батор чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө.

Эхэнэрнүүдэй дунда тулалдаануудта Екатерина Грати шангай 2-дохи һуурида гараа. Мэдээжэ һоригшо Бадма Бадмаевай шаби мүнөө үедэ Красноярск хотын нэгэ дээдэ һургуулида һурана гээшэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: minsport_omsk