Спорт 23 nov 2020 469

​Даам наадалгаар Буряадай мүрысөөндэ уласаймнай тамиршад хоёр хүрэл медаль абаа

© фото: pixabay.com

Һургуулиин үхибүүдэй дунда гурбан наһанай бүлэгтэ Буряад Уласай нээмэл чемпионадта Буряадай тамиршад оройдоол хоёр хүрэл медаль абажа шадаа.

Буряад Уласай даам наадалгын федераци анха түрүүшынхиеэ онлайн аргаар мүрысөө үнгэргөө гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй. Тус хэмжээндэ Ород гүрэнэй 14 можо хизаарнуудай 232 тамиршан хабаадаһан байна. Буряад Уласые Улаан-Үдэ хотын, Аха, Түнхэн, Кабанск, Хэжэнгэ, Зэдэ, Мухар-Шэбэр, Загарай болон Хурамхаан аймагай тамиршад түлөөлжэ, гэр гэрһээ наадануудта хабаадаа.

Эгээл олон медальнуудые Саха-Яхад Уласай түлөөлэгшэд абажа шадаа. Табан медаль сооһоо гурбаниинь алтан юм. Москва, Кемерово болон Ангарск хотонуудай даамшад түрүү һууринуудые эзэлһэн байна.

Буряадай тамиршад эндэ оройдоол хоёр хүрэл медальда хүртөө. Эдэ хэд бэ гэбэл, Кабанск аймагай Кирилл Трифонов, Дмитрий Шемякин гэгшэд болоно.

Тиимэһээ эмхидхэгшэд Буряад Уласай хабаадагшадай дунда түрүү болон шангай һууринуудые эзэлэгшэдые элирүүлһэн байна. Цыбик Дугаров, Янжима Мангатаева (хоюулаа Хэжэнгэ), Кирилл Трифонов, Елизавета Черных, Дмитрий Шемякин (гурбуулаа Кабанск аймаг) болон Елизавета Суворова (Улаан-Үдэ хото) гэгшэд өөр өөрын наһанай бүлэгтэ нэгэдэхи һууринуудые эзэлһэн байна.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: pixabay.com