Спорт 24 nov 2020 427

​Буряадай эдир шатаршанай ээлжээтэ амжалта

© фото: Буряад Уласай спортын болон залуушуулай талаар яаманай зураг.

Онлайн аргаар эмхидхэгдэһэн бүхэроссиин мүрысөөндэ Буряадай тамиршан Эрдэм Хубукшанов түрүү һуури эзэлһэн байна.

Сагаан ба хара хюлгын саана тулалдаануудта түрүү һуури эзэлэгшэд наһанай табан бүлэгтэ элирүүлэгдээ. Наһан бүхэндэ Ородой эгээл эрхим 10 тамиршан наадаа.

Мүрысөөндэ хабаадагшад 29 хотын тусхай бэлдэгдэһэн талмай дээрэ наадаһан байна. Буряадай тамиршан Улаан-Үдэ хотын “Кванториумдо” уулзалгануудаа үнгэргөө.

15 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда Эрдэм Хубукшанов абажа боломоор 9 очкогой зургаае абажа, чемпион боложо тодороо. Өөрын наһанай бүлэгтэ Ородой, Европын болон дэлхэйн чемпион болоһон габьяатай Иван Маковеевтэй һүүлшын шатада уулзажа, илалта туйлаа. 

- 15 наһа хүрөөдүй тамиршадай бүлэгтэ энэ наадан гол боложо үгөө. Илалта туйлаһаниинь 1-дэхи һуури эзэлхэ байгаа. Эндэ Эрдэм Хубукшанов хара фигураар наадаа. “Сицилианска защита” гэһэн арга шатаршад нааданай эхиндэ хэрэглээ. Нэгэ ушарта Иванай алдуу гаргахадань, манай Эрдэм һайнаар ойлгожо, диилэжэ гараа, - гэжэ Буряадай шатарай федерациин хүтэлбэрилэгшэ, Арадай Хуралай һунгамал Инна Ивахинова хөөрэнэ.

Москвагай түлөө наадаһан Кирилл Базырцыренов шангай II һуури эзэлжэ, Буряадай спортдо дуратайшуулые баһа баярлуулаа. Шанга тулалдаануудта Виктория Хурхесова оролсожо, шангай һуури эзэлжэ шадаагүй. Тэрэ Санкт-Петербург хотые түлөөлөө.

Тус амжалтын ашаар Эрдэм Хубукшанов дэлхэйн чемпионадта хабаадаха эрхэдэ хүртэһэн байна.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряад Уласай спортын болон залуушуулай талаар яаманай зураг.