Спорт 24 nov 2020 489

​Буряадай барилдаашан Иван Максимов дэлхэйн чемпионадта хабаадха болоо

© фото: “Зугалай” спортклубай зураг

Шэхэ хатуушуулай дунда 23 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда Ородой чемпионадта Иван Максимов болон Николай Капустин гэгшэд шалгараа.

Заншалта ёһоороо Владимир хотодо үнгэрэгдэдэг мүрысөөндэ илаһан тамиршад 2021 оной дэлхэйн чемпионадта хабаадаха эрхэдэ хүртөө. Тэдэнэй дунда Буряадай тамиршан Иван Максимовай оролсоһониинь баярламаар. Тэрэ хибэс дээрэ 61 килограммай шэгнүүртэ барилдаа.

86 килограммай шэгнүүртэ Николай Капустин мүнгэн медаляар шагнагдаа.

“Зугалай” гэһэн спортын клубай (Владимир Жалсараев – хүтэлбэрилэгшэнь) дэргэдэ Иван Максимов бэлэдхэл гарадаг. Баир Батомункуев болон Будажап Самбуев гэгшэд һоридог юм.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: “Зугалай” спортклубай зураг