Спорт 8 dec 2020 319

​Буряадай санашанай амжалта

© фото: Санаар урилдаанай Ородой федерациин зураг

Түб Европын кубокта хүртэхын түлөө мүрысөөндэ Буряадай санашан Алиса Жамбалова шангай һуури эзэлбэ.

Ерэхэ амаралтын үдэр Давосто дэлхэйн Кубокто хүртэхын түлөө 2-дохи шата үнгэрэгдэхэнь. Энээндэ бэлэдхэл хэжэ байһан түрүү тамиршад тус мүрысөөндэ хабаадалсаһан байна.

Спринт урилдаанда Алиса Жамбалова гурбадахи дүн харуулжа шадаа. Швейцариин Надин Фаендрих болон Германиин Антония Фраебаль гэгшэд түрүү һууринуудые эзэлээ.

10 километр зайда классическа аргаар урилдаанда Буряадай тамиршан 4-дэхи һуури эзэлээ. Ород гүрэнэй тамиршад сооһоо Анна Нечаевская шангай 2-дохи һуурида гараһан байна.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Санаар урилдаанай Ородой федерациин зураг