Спорт 9 dec 2020 745

​Буряадай Жамсаран Цыдыпов шатартаа бусаба

© фото: “ХМАО-гай шатар” гэһэн сайтһаа

Ханты-Мансийска тойрогой амбан захирагшын шангуудта хүртэхын түлөө Ородой Кубок декабриин 1-8 үдэрнүүдтэ эмхидхэгдээ. Буряадай тамиршан Жамсаран Цыдыпов 5-дахи һуури эзэлээ.

Заншалта болоһон энэ мүрысөөндэ 58 шатаршан хабаадаһан байна. Буряад Уласые Жамсаран ори гансаараа түлөөлбэ. Тэрэ найман һарын туршада ямаршье мүрысөөнүүдтэ хабаадаагүй юм.

Манай уласхоорондын гроссмейстер 9 турай удаа 6,5 очко абажа шадаа. Үшөө гурбан хүн тон адли очкотой мүрысөө түгэсэбэ. Эдэнэй нэмэлтэ коэффициент тоолоһоной удаа, Буряадай шатаршан 5-дахи һуурида гараа гэжэ мэдэгдээ. Москва хотын Алексей Сарана 7 очко абаад, алтан медаляар шагнагдаа.

Һаяын үдэрнүүдтэ Ханты-Мансийск хотодо “Кубок Югры” гэһэн мүрысөөн эхиеэ абаха юм.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: “ХМАО-гай шатар” гэһэн сайтһаа