Спорт 11 dec 2020 565

Буряадһаа уг гарбалтай биатлонистнуудай амжалта

Биатлоноор Ородой Кубокта хүртэхын түлөө мүрысөөнүүдэй шатануудта Буряадһаа уг гарбалтай тамиршад амжалтануудые туйлана

Биатлоноор Ородой Кубокта хүртэхын түлөө мүрысөөнүүдэй шатануудта Буряадай Кабанск аймагай Селенгинск һууринһаа гарбалтай тамиршад амжалтануудые туйлана.

Декабриин 10-да мүрысөөнэй 3-дахи шата Пермскэ хизаарай Чайковский һууринда эхиеэ абаа. Новосибирскын можын Анастасия Евсюнина түрүүшын үдэрэй урилдаанда шангай 2-дохи һуури эзэлбэ.

Хоёрдохи шатада Анастасия Новосибирскын командатай эстафетэдэ түрүүлһэн байна.

2019 ондо Красноярск хотодо үнгэрэгдэһэн бүхыдэлхэйн оюутадай Универсиадада шангай һуури эзэлһэн Елизавета Каплина баһа амжалтатайгаар хабаадана гээд хэлэлтэй. Ханты-Мансиин тойрогые түлөөлдэг тамиршан 2-дохи шатада хубиин тоосоондо түрүүлһэн байна. Мүн эстафетэдэ шангай гурбадахи һуури эзэлээ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Ородой биатлоной эблэлэй зураг