Спорт 15 dec 2020 442

​Буряадай Алиса Жамбалова һайн дүн харуулаа

© фото: Alisa Zhambalova (@alisa_zhambalova) — Instagram

Декабриин 12-13-ай үдэрнүүдтэ санаар урилдаагаар Дэлхэйн кубокта хүртэхын түлөө 2-дохи шата болобо.

Буряадай санашан Алиса Жамбалова үнгэргэгдэһэн хоёр урилдаанда хабаадаа. Спринтдэ тэрэ бираггүйдэжэ, аяар холын 44-дэхи һуури эзэлээ.  

10 километр зайда сүлөөтэ аргаар гаталхадаа, Буряадай тамиршан яһала һайн дүн харуулаа. Тэрэ 13-дахи һуурида гараһан байна. Ород гүрэнэй Юлия Ступак шангай 2-дохи һуури эзэлээ. Наталья Непряева болон Татьяна Сорина гэгшэд 4-дэхи ба 6-дахи һууринуудые эзэлээ.

Эрэшүүлэй дунда урилдаанда бүхы шангай һууринуудые Ородой санашад эзэлээ. Александр Большунов түрүүлээ, Андрей Мельниченко болон Александр Мальцев гэгшэд мүнгэн ба хүрэл медальнуудта хүртөө.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Alisa Zhambalova (@alisa_zhambalova) — Instagram