Спорт 15 dec 2020 594

​Алас Дурнада Буряадай самбистнууд диилээ

© фото: Буряадай самбо барилдаанай федерациин зураг

Самбо барилдаагаар Алас Дурна федеральна тойрогой чемпионат 200 гаран тамиршадые суглуулаа. Буряадай тамиршад хэдэн наһанай бүлэгүүдтэ шангай һууринуудые эзэлһэн байна.

Эдиршүүл дүрбэн медальда хүртөө. 2004-2005 онуудай тамиршадай дунда Дулма Базарова шангай 2-дохи һуури эзэлээ. В.Метелев хүрэл медаляар урмашуулагдаа. 2001-2003 онуудай тамиршадай дунда Матвей Бугаенко, Элбэг Шалуев гэгшэд хоёрдохи һууринуудые эзэлээ.

Ехэшүүлэй дунда спортивна самбо барилдаагаар тулалдаануудта Татьяна Мужанова болон Сокто Эрдынеев гэгшэд алтан медальнуудые абаа. Алексей Кобылкин финальна уулзалгада шүүгдэжэ, мүнгэн медаль абаа. Яшар Мамедов болон Антон Зимирев гэгшэд 3-дахи һуурида гараа.

Дайшалхы самбодо Буряадай түлөөлэгшэд 10 медаляар шагнагдаа. Финалда табан тамиршан хабаадалсаа. Ганса Алексей Раднатаров шүүжэ, чемпион болоһон байна. Алдар Намсараев, Булат Найданов, Мэргэн Жигжитов болон Виталий Ананин гэгшэд 2-дохи һуурида гараа.

Алдар Батомункуев, Булат Жамсаранжапов, Кан-Демир Куулар, Бато Дамдинов, Жаргал Жигжитов гэгшэд хүрэл медальнуудые абаа.

Тус мүрысөөн Ородой чемпионадта хабаадаха эрхэдэ хүртөө. Энэ мүрысөөн 2021 оной мартын 19-21 үдэрнүүдтэ болохоор түсэблэгдэнэ. Буряадай ниислэл Ородой эрхим самбо барилдаашадые угтан абаха аад, оршон муу байдалһаа, чемпионат үнгэргэжэ шадахагүй байһанаа мэдүүлээ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряадай самбо барилдаанай федерациин зураг