Спорт 15 dec 2020 510

​Универсальна тулалдаанда Буряадай шэнэ мастер – Виктор Бадмаев

© фото: Тамиршадай гэрэл ураг

Буряадай тамиршад универсальна тулалдаагаар бүхэроссиин мүрысөөндэ зургаан медаль абаһан байна.

Ород гүрэн дотор байгуулагдаһан спортын зүйл хэдэн шатаһаа бүридэнэ. Түрүүлхэ гэбэл тамиршан бүхэн хаалтатай полоса гатална, хутага шэдэнэ, винтовкоор буудана, эгээл һүүлшын шатада гар тулалдаанда хабаадана.

Манай Уласта энэ спортын зүйлөөр дэлхэйн, Европын болон Ородой олон чемпионууд болон шангай һууринуудые эзэлэгшэд ажаһуудаг гээшэ. Тверь хотодо болоһон бүхэроссиин тулалдаануудта буряадай тамиршад эрхим байһанаа гэршэлээ.

14-16 наһатай тамиршадай дунда Аюша Цыбенов хоёр хүрэл медальда хүртөө. Артём Мичурин нэгэ-нэгэ мүнгэн ба хүрэл медальнуудые абаа.

Хоёр үдэрэй тулалдаанай удаа ехэшүүлэй дунда Виктор Бадмаев хоёр дахин чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Тэрэ “Ородой спортын мастер” гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэхэ аргатай болоһон байна.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Тамиршадай гэрэл ураг