Спорт 16 dec 2020 463

​Буряадай каратистнуудай түрүүшын амжалта

© фото: karate_buratya

Москва хотодо каратэ SKIF гэһэн зүйлөөр Ородой чемпионадта Буряадай тамиршад 8 медаль абажа шадаа.

Тус мүрысөөн хэдэн наһанай бүлэгтэ үнгэргэгдөө гээд хэлэлтэй. Эгээл һайн дүнгүүдые Раднаасамбуу Торбат, Даниил Фомин, Егор Панков гэгшэд харуулаа. 16-17 наһанай бүлэгтэ командна тоосоондо тэдэ хоёр алтан медальнуудые абаа. Мүн хубиин тоосоондо тэдэ шалгараа. Ката гуримаар Раднаасамбуу Торбат чемпион боложо тодороо. Хажуугаарнь кумитэ гуримаар тэрэ 2-дохи һуури эзэлээ. Хоёр хүрэл медаль Егор Панков абаһан байна. Тиихэдэ Даниил Фомин ката гуримаар 3-дахи һуурида гаража шадаа.

18-39 наһанай бүлэгтэ Рада Паластрова ката гуримаар тулалдаануудта шангай 2-дохи һуури эзэлээ. 

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: karate_buratya