Спорт 16 dec 2020 441

​Буряадай түлөөлэгшэд Дэлхэйн кубокта муугаар барилдана

© фото: wrestburyatia гэһэн бүлэгэй зураг

Эдэ үдэрнүүдтэ Серби гүрэнэй ниислэл Белград хотодо барилдаагаар Дэлхэйн кубокта хүртэхын түлөө мүрысөөн үнгэргэгдэжэ байна. Буряад Уласые түлөөлдэг Чуваш угтай тамиршад шангай һууринуудые эзэлхэ аргатай.

Декабриин 14-16-ай үдэрнүүдтэ эхэнэрнүүдэй дунда тулалдаанууд үнгэргэгдэнэ. 57 килограммай шэгнүүртэ барилдадаг Вероника Чумикова декабриин 16-да хүрэл медалиин түлөө тэмсээндэ хабаадаха. Камерунай Эмильенн Эсомб болон Польшын Патрисия Гип гээшые илажа шадаад, хахад финалай уулзалгада Индиин Аншу Аншу гэгшэдэ нюргаа шоройдуулаа.

65 килограммай шэгнүүртэ Мария Кузнецова оройдоол нэгэ уулзалга үнгэргэжэ, Украинын Татьяны Рыжкодо шүүгдэһэн байна. Хэды тиигэбэшье, декабриин 16-да тэрэ хоёр уулзалга шүүбэл, хүрэл медальда хүртэхэ аргатай.

72 килограммай шэгнүүртэ Евгения Захарченко 5-дахи һуури эзэлээ. 3-дахи һуури эзэлхын түлөө уулзалгада Украинын Анна Белинскаяда шүүгдэһэн байна.

Бүхы гурбан тамиршадые Буряадай мэдээжэ һоригшо Цыденжап Гулгенов һоридог гээшэ.

Декабриин 17-до хибэс дээрэ Арсалан Будажапов гараха. Тэрэ Кыргызстан гүрэнэй түлөө барилдадаг юм гээд һануулая. 

 

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: wrestburyatia гэһэн бүлэгэй зураг