Спорт 24 dec 2020 374

Буряад Уласай эдир барилдаашадай амжалта

Абакан хотодо дүрэ буляалдалгын барилдаагаар эдиршүүлэй дунда мүрысөөн үнгэрөө. Эндэ Буряад Уласаа түлөөлжэ ошоһон эдир тамиршад амжалта туйлаба», - гээд барилдаанай федераци мэдээсэнэ.

57 кг хүрэтэр шэгнүүртэ хүрэл медальда Ананда Дашиев хүртэбэ. Цыден Цыденов мүн лэ хүрэл медаль абаба.

61 кг хүрэтэр шэгнүүртэ Владимир Ринчинов хоёрдохи һуури эзэлээ. Никита Жаргалов энэ турнирай шангай хоёрдохи һуурида гараба.

 

Фото: arigus.tv