Спорт 24 dec 2020 638

​Буряадай боксёр Альберт Гатауллин Ородой спортын мастер болобо

© фото: Буряадай боксын федерациин зураг

Декабриин 14-һөө 19 болотор Москва хотодо бүхэроссиин «А» классай мүрысөөн үнгэргэгдөө. Тус хэмжээ ябуулга СССр-эй спортын габьяата мастер, СССР-эй 9 дахин чемпион Николай Королёвой болон спезназай боксёр сэрэгшэдэй дурасхаалда зорюулагдаа.

Мүрысөөндэ Ородой Холбоото Уласай 47 можо нютагуудай 173 эрэшүүл болон 65 эхэнэрнүүд хабаадалсаа. Тэрэ тоодо, Буряад Уласай тамиршад.

Бүхэроссиин мүрысөөнэй дүрбэн уулзалгада түрүүлһэн Альберт Гатауллин Ородой Холбоото Уласай спортын мастерай норматив дүүргэжэ, 56 кг хүрэтэр шэгнүүртэ нэгэдэхи һуури эзэлээ.

Уласхоорондын классай мастер Наталья Шадрина 60 кг хүрэтэр шэгнүүртэ түрүү һуури эзэлээ. «Самый техничный боксёр (женщины)» гэһэн номинацида тэрэ шагнагдаа.

Фото: Буряадай боксын федерациин зураг