Спорт 28 jan 2021 517

​Буряадай шатаршан Жамсаран Цыдыповэй ээлжээтэ амжалта

© фото: Челябинск хотын спортын 9-дэхи һургуулиин гэрэл зураг

Уласхоорондын гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов Челябинск хотодо үнгэрһэн шатарай хуралдаанда шангай хоёрдохи һуури эзэлжэ, шэнэ 2021 оноо hайнаар эхилбэ.

Челябинскын можын Шатарай федерациин түрүүшын хүтэлбэрилэгшэ Михаил Лозоватскиин дурасхаалда заншалта мүрысөөн эмхидхэгдэнэ. Урда жэлнүүдтэ нэгэ доро 4-5 бүлэгүүдтэ тулалдаанууд эмхидхэгдэдэг байгаа. Харин мүнөө оройдоол хоёр бүлэг шатаршад суглараа.

Шатарай хуралдаанай гол мүрысөөндэ 114 хүн, тэрэ тоодо Жамсаран Цыдыпов хабаадаһан байна. Ганса Ород гүрэнэй түлөөлэгшэд бэшэ, мүн Нидерланды, Украина, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Серби болон Армени гүрэнүүдэй наадагшад Челябинск ерээ.

10 шатын удаа аяар 7 шатаршан тон адли 7 очко абаһан байшоо. Нэмэлтэ тоололгын удаа Жамсаран Цыдыпов шангай 2-дохи һуури эзэлээ гэжэ мэдэгдээ. Курганай можын Тагер Салемгареев эндэ чемпион боложо тодороо.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Челябинск хотын спортын 9-дэхи һургуулиин гэрэл зураг