Спорт 15 feb 2021 514

​Буряадай барилдаашад табан медальтай бусахань

© фото: Уласай адаптивна һургуулиин зураг

Заншалта ёһоороо Владимир хотодо шэхэ хатуутай тамиршадай дунда барилдаагаар Ородой чемпионат эмхидхэгдэбэ. Буряадай тамиршад табан медальтай гэртээ бусахань.

Энэ удаа Владимир хотодо 20 наһа хүрөөдүй тамиршад суглараа. 20 гаран командануудай дунда Буряадай барилдаашад 2-дохи һуурида гараһаниинь һайшаалтай.

Өөр өөрын шэгнүүртэ Сергей Евтюгин болон Иван Максимов гэгшэд түрүүлжэ гараа. Николай Берельтуев шангай 2-дохи һуури эзэлээ. Руслан Торпинкеев болон Георгий Гончаров хүрэл медальнуудаар урмашуулагдаа.

Баир Батомункуев түрүүтэй шэхэ хатуушуулай дунда командын бүлэг һоригшодые ехэ амжалтаарнь амаршалая.

2021 оной һүүл багаар Бразилида Сурдлимпиин нааданууд болохоор хараалагданхай. Эдэ залуу тамиршад ехэшүүлэйшье дунда шалгаржа, Ородой сурдлимпиин командада оруулагдажашье магадгүй. Шэлэн абалгын мүрысөөн удангүй эмхидхэгдэхэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Уласай адаптивна һургуулиин зураг