Спорт 15 feb 2021 572

​Буряад шатаршан Яна Жаповада гүрэнэй шан барюулагдаха

© фото: Сербиин шатарай федерациин зураг

Үбэр Байгалай хизаарай Агаһаа уг гарбалтай эдир тамиршан Яна Жапова Ородой шатарай федерациин шанда хүртэбэ.

Тус тэдхэмжэдэ эдир залуу табан шатаршад һоригшодтоёо хүртэдэг заншалтай. СССР-эй мэдээжэ һоригшо Марк Дворецкиин нэрэмжэтэ шан уласхоорондын шатарай федерациин (ФИДЕ-эй) хүтэлбэрилэгшэ Аркадий Дворкович тогтооһон байна.

Яна Жапова һүүлэй жэлнүүдтэ Улаан-Үдэдэ мэдээжэ һоригшо Тимур Ивановай ударидалга доро һорилго хэнэ. Онлайн аргаар тэрэ Агын гимназида һуража байдаг юм.

Серби гүрэндэ боложо байһан уласхоорондын мүрысөөндэ энэ үдэрнүүдтэ Яна хабаадана. Табан шатын удаа тэрэ дүрбэ дахин тэнсээ, нэгэ дахин шүүгдээ. 

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Сербиин шатарай федерациин зураг