Спорт 8 apr 2021 521

​Буряадай барилдаашад бүхэроссиин мүрысөөнһөө 19 медальтай бусаа

© фото: minsportamur.ru

Амарай можын Тында хотодо эдир барилдаашад сугларжа, «Надежды БАМа» гэһэн бүхэроссиин мүрысөөндэ хабаадаа. Буряадай барилдааша хүбүүд 19 медальтай гэртээ бусаба.

Хоёр наһанай бүлэгтэ үнгэргэгдэһэн мүрысөөндэ 8 можо хизаарай 260 барилдаашад хабаадаһан байна.

2006-2007 онуудай үхибүүдэй дунда Намсарай Цыденов болон Эрдэни Цыденжапов гэгшэд түрүүлжэ гараа.

2004-2005 онуудай хүбүүдэй дунда Буряадай түлөөлэгшэд үшөө хоёр алтан медальнуудые абажа шадаа. Ардан Хусаев болон Золто Токтохоев чемпионууд боложо элирээ.

Олон эдир барилдаашад иимэ томо бүхэроссиин мүрысөөндэ анха түрүүшынхиеэ хабаадаһан байна. Эмхидхэгшэдэй найдаһаар, тэдэнэй урда үргэн харгы нээгдэнэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: minsportamur.ru